შესვლა პროფილში

ხშირად დასმული შეკითხვები

  • ხართ საქართველოს მოქალაქე და ცხოვრობთ საქართველოში
  • 20-დან 65 წლამდე
  • გაქვთ აქტიური საბანკო ანგარიში და მობილური ტელეფონი
  • არ იმყოფებით ცუდ გადამხდელთა რომელიმე რეესტრში
 • 1 თეთრი უნდა გადარიცხოთ ქვემოთ მითითებულ რომელიმე ანგარიშზე

  • GE62BG0000000735065500 საქართველოს ბანკი
  • GE60KS0000000360801228 ტერაბანკი
  • GE56TB7898736020100003 თიბისი ბანკი
  • პირველად 250 ლარამდე*
  • მეორედ 450 ლარამდე*
  • მესამე და ყოველ მომდევნო სესხზე 650 ლარამდე*

  *დამოკიდებულია გადახდისუნარიანობის შეფასებაზე
 • თქვენს განაცხადს განვიხილავთ რეგისტრაციის დასრულებიდან 15 წუთში. გადაწყვეტილების შედეგს გაცნობებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით (SMS), რომელსაც მიიღებთ რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ მითითებულ მობილურის ნომერზე.
 • თანხის გადმორიცხვის სტანდარტული ვადაა 7 დღე. თუმცა, თუ თქვენ აირჩევთ სწრაფი გადარიცხვის მომსახურებას, დამტკიცებული სესხი ჩვენგან გადმოგერიცხებათ 15 წუთში.
 • სესხი უნდა დაფაროთ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში.
 • სესხის დაფარვისთვის საჭირო ინფორმაციას მიიღებთ რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ მითითებულ ელ.ფოსტაზე. ჩვენი საბანკო ანგარიშებია:
  GE62BG0000000735065500 საქართველოს ბანკი
  GE60KS0000000360801228 ტერაბანკი
  GE89BR0000010623411172 ბანკი რესპუბლიკა
  GE56TB7898736020100003 თიბისი ბანკი
  (არ დაგავიწყდეთ გადახდის დანიშნულებაში თქვენი სესხის ნომრის მითითება)
 • არა, ერთდროულად რამდენიმე სესხის აღება არ შეიძლება. მიმდინარე სესხის დაფარვის შემდეგ შეგეძლებათ აიღოთ ახალი სესხი.
 • სესხის დაფარვა შესაძლებელია ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადაზე ადრე ნებისმიერ დროს.
 • აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის მისაღებად დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების სპეციალისტს ტელეფონის ნომერზე 2505035.
 • სესხის მიღებიდან 2 დღის განმავლობაში თუ არ მიიღეთ საკრედიტო ხელშეკრულება, მიმართეთ კლიენტთა მომსახურების განყოფილებას.
 • მეილის შესაცვლელად გთხოვთ ჩვენს ანგარიშზე გადმორიცხეთ 1 თეთრი და სესხის დანიშნულების გრაფაში მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და ახალი მეილი.
 • ანგარიშის ნომრის შესაცვლელად გთხოვთ ჩვენს ანგარიშზე გადმორიცხეთ 1 თეთრი ახალი ანგარიშის ნომრიდან, სესხის დანიშნულების გრაფაში მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და ფრაზა: ახალი საბანკო ანგარიში.
 • თქვენ არანაირი საბუთი არ გჭირდებათ.
 • გთხოვთ, მთავარ გვერდზე არსებულ კალკულატორზე მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი სესხის თანხა და მარჯვენა მხარეს დაინახავთ საკომისიოს აღნიშნულ მოთხოვნაზე.
 • თქვენი განაცხადი განიხილება თქვენს მიერ 1 თეთრის ჩარიცხვისთანავე.

შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.
შპს „სოჰო გრუპ“ რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; ს/კ 405153159 .
ჩვენი მისამართია: საქართველო, თბილისი, 0177, ს. ზაქარიაძის ქ. 8. ტელეფონი: 2505035.

„სოჰო გრუპ“ გთავაზობთ ონლაინ სესხებს 50-დან 650 ლარამდე, ფიქსირებული 30 დღის ვადით, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში.

პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის. სესხის თვიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5,86%-ს, ხოლო წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 100%.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს, წინასწარი შეტყობინების შემდეგ, დაერიცხება პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.