შესვლა პროფილში

როგორ ავიღო სესხი

1 გაიარეთ რეგისტრაცია

შეავსეთ რეგისტრაციის ფორმა და მოითხოვეთ სასურველი თანხა. ამას მხოლოდ რამოდენიმე წუთი სჭირდება!

2 იდენთიფიკაცია

დაადასტურეთ თქვენი პირადი მონაცემები ჩვენს ანგარიშზე თქვენი საბანკო ანგარიშიდან 1 თეთრის გადმორიცხვით.

3 გადაწყვეტილების მიღება

თქვენი განაცხადის განხილვა მოხდება პერსონალური მონაცემების გადამოწმებიდან დროის უმოკლეს ვადაში.


 

 

მიუთითეთ სასურველი თანხა

GEL

მიუთითეთ დღეების რაოდენობა

dni

სესხის თანხა
საკომისიო
თანხის გადარიცხვის დრო
სწრაფი გადარიცხვის სერვისის საფასური
სულ დასაფარი თანხა
გადარიცხის თარიღი
დაფარვის თარიღი
მსურს "სწრაფი გადარიცხვის" სერვისით სარგებლობა

შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.
შპს „სოჰო გრუპ“ რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; ს/კ 405153159 .
ჩვენი მისამართია: საქართველო, თბილისი, 0177, ს. ზაქარიაძის ქ. 8. ტელეფონი: 2505035.

„სოჰო გრუპ“ გთავაზობთ ონლაინ სესხებს 50-დან 650 ლარამდე, ფიქსირებული 30 დღის ვადით, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში.

პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის. სესხის თვიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5,86%-ს, ხოლო წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 100%.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს, წინასწარი შეტყობინების შემდეგ, დაერიცხება პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.