შესვლა პროფილში

რეგისტრაციის

ეტაპი 1.
რეგისტარცია
ეტაპი 2.
sms დადასტურება
ეტაპი 3.
დასრულება

მიუთითეთ სასურველი თანხა

ლარი

მიუთითეთ დღეების რაოდენობა

დღე
სესხის თანხა
საკომისიო
თანხის გადარიცხვის დრო
სწრაფი გადარიცხვის სერვისის საფასური
სულ დასაფარი თანხა
გადარიცხვის თარიღი
დაფარვის თარიღი
მსურს "სწრაფი გადარიცხვის" სერვისით სარგებლობა

რეგისტრაციი

შენიშვნა! რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად გადმორიცხეთ თქვენი საბანკო ანგარიშიდან 1 თეთრი
 
კლავიატურის შესაცვლელად დააჭირეთ ღილაკს ~ / Press ~ to toggle Keyboard
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
     
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
ikona pomoc
მონიშნეთ, რასაც ეთანხმებით
შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.
შპს „სოჰო გრუპ“ რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; ს/კ 405153159 .
ჩვენი მისამართია: საქართველო, თბილისი, 0177, ს. ზაქარიაძის ქ. 8. ტელეფონი: 2505035.

„სოჰო გრუპ“ გთავაზობთ ონლაინ სესხებს 50-დან 650 ლარამდე, ფიქსირებული 30 დღის ვადით, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში.

პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის. სესხის თვიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5,86%-ს, ხოლო წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 100%.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს, წინასწარი შეტყობინების შემდეგ, დაერიცხება პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.